Jak stahovat dokumenty na iPhone a iPad?


Ujistěte se, že jste na iPhonu i iPadu přihlášeni ke stejnému Apple ID. Otevřete Dokumenty na svém iOS zařízení. Přetáhněte soubor nebo složku, kterou chcete synchronizovat, na kartu Dokumenty na iCloudu na vašem iPadu nebo Dokumenty na iCloud do složky na vašem iPhonu.1) Na iPhonu nebo iPadu přejděte do Safari a otevřete soubor, který se pokoušíte stáhnout. . V tomto příkladu se pokoušíme stáhnout soubor PDF.2) Klepněte na tlačítko sdílení, čímž se zobrazí tabulka sdílení.3) Vyberte Uložit do souborů. …4) V tomto okamžiku můžete soubor před uložením přejmenovat a vybrat konkrétní umístění. …

Jak mohu synchronizovat soubory mezi iPhonem a iPadem?

Ujistěte se, že jste na iPhonu i iPadu přihlášeni ke stejnému Apple ID. Otevřete Dokumenty na svém iOS zařízení. Přetáhněte soubor nebo složku, kterou chcete synchronizovat, na kartu Dokumenty na iCloudu na vašem iPadu nebo Dokumenty na iCloudu do složky na vašem iPhone.

Jak si stáhnu Dokumenty do svého iPhone?

Spusťte aplikaci Safari a přejděte na webovou stránku se souborem, který chcete stáhnout. 2. Klepnutím na soubor jej stáhněte, ať už prostřednictvím odkazu nebo tlačítka stahování.

Jak si stáhnu Dokumenty do svého iPhone?

Spusťte aplikaci Safari a přejděte na webovou stránku se souborem, který chcete stáhnout. 2. Klepnutím na soubor jej stáhněte, ať už prostřednictvím odkazu nebo tlačítka stahování.

Jak si stáhnu dokument?

Přejděte na webovou stránku, ze které chcete stáhnout soubor. Klepněte a podržte položku, kterou chcete stáhnout, a potom klepněte na odkaz Stáhnout nebo Stáhnout obrázek. Chcete-li zobrazit všechny soubory, které jste si stáhli do zařízení, otevřete aplikaci Stahování.

Proč si nemohu stáhnout soubory do telefonu?

Vyhledejte omezená data na pozadí. Pokud je povoleno, budete mít problémy při stahování bez ohledu na to, zda jde o 4G nebo Wifi. Přejděte do Nastavení -> Datapoužití -> Správce stahování –> možnost omezit data na pozadí (zakázat). Můžete zkusit jakýkoli downloader, jako je Download Accelerator Plus (pro mě funguje).

Kam jde stahování PDF na iPhone?

Kam jde stahování PDF na iPhone? Stažené soubory PDF jsou obvykle uloženy ve složce Stažené soubory, ke které máte přístup prostřednictvím aplikace Soubory.

Proč nemohu na svém iPhone otevřít dokumenty?

Chcete-li problém vyřešit, musíte nejprve zkontrolovat, zda má aplikace Soubory požadovaná oprávnění k používání mobilních dat. Na obrazovce Nastavení klepněte na Mobilní data, přejděte dolů a zkontrolujte, zda je přepínač u položky Soubory nastaven na Zapnuto. Pokud jste zjistili, že je deaktivován, stačí jej znovu zapnout a problém je již vyřešen.

Jak otevřu dokument na svém iPhone?

Procházení a otevírání souborů a složek Klepněte na Procházet v dolní části obrazovky a potom klepněte na položku na obrazovce Procházet. Pokud nevidíte obrazovku Procházet, klepněte znovu na Procházet. Chcete-li zobrazit naposledy otevřené soubory, klepněte na Poslední v dolní části obrazovky. Chcete-li otevřít soubor, umístění nebo složku, klepněte na ně.

Jak si stáhnu dokumenty z iCloud?

Pokud jste upgradovali na funkci iCloud Drive a používáte ji k ukládání souborů, vyberte její ikonu v okně iCloud. Najděte soubor, který chcete stáhnout, a jedním kliknutím na jeho ikonu jej vyberte. Poté klikněte na ikonu stahování v horní části okna prohlížeče – ikona vypadá jako mrak se šipkou směřující dolů.

Jak mohu synchronizovat fotografie z iPhonu do iPadu bez iCloudu?

Krok 1: Odpojte iPhone a připojte iPad k počítači pomocí kabelu USB > Spusťte iTunes. Krok 2: Klikněte na tlačítko Zařízení a na pravém panelu vyberte Fotografie. Krok 3: Poté zaškrtněte „Synchronizovat fotografie“ a „Všechny fotografie a alba“. Klepnutím na „Použít“ přenesete fotografie do iPadu.

Kde je synchronizace na mémiPhone?

Klikněte na ikonu zařízení v levém horním rohu okna iTunes. Přečtěte si, co dělat, když ikonu nevidíte. V seznamu v části Nastavení na levé straně okna iTunes klikněte na typ obsahu, který chcete synchronizovat nebo odebrat. Chcete-li zapnout synchronizaci pro typ obsahu, zaškrtněte políčko vedle položky Sync.

Jak si stáhnu Dokumenty do svého iPhone?

Spusťte aplikaci Safari a přejděte na webovou stránku se souborem, který chcete stáhnout. 2. Klepnutím na soubor jej stáhněte, ať už prostřednictvím odkazu nebo tlačítka stahování.

Jak mohu synchronizovat soubory do iCloud?

V systému iOS přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a zapněte iCloud Drive. Přejděte do aplikace Fotky, vyberte obrázek nebo video, klepněte na ikonu Odeslat a vyberte Uložit do souborů > iCloud Drive > Uložit, čímž se obrázek odešle do aplikace Soubory.

Kde je synchronizace na mém iPhonu?

Klikněte na ikonu zařízení v levém horním rohu okna iTunes. Přečtěte si, co dělat, když ikonu nevidíte. V seznamu v části Nastavení na levé straně okna iTunes klikněte na typ obsahu, který chcete synchronizovat nebo odebrat. Chcete-li zapnout synchronizaci pro typ obsahu, zaškrtněte políčko vedle položky Sync.

Proč se moje produkty Apple nesynchronizují?

Ujistěte se, že jste na všech svých zařízeních přihlášeni k iCloudu pomocí stejného Apple ID. Poté zkontrolujte, zda jste v nastavení iCloudu zapnuli Kontakty, Kalendáře a Připomenutí. Zkontrolujte nastavení data a času ve svém zařízení a ujistěte se, že jsou správná pro vaši aktuální polohu.

Jak připojíte iPad k telefonu?

Povolte v telefonu Bluetooth. V nabídce Bluetooth zpřístupněte telefon klepnutím na horní zprávu. Na iPadu zapněte Bluetooth v Nastavení. Když se telefon objeví v seznamu zařízení, klepněte na pro připojení.

Proč se moje fotografie nesdílejí mezi iPadem a iPhonem?

iPhone, iPad nebo iPod touch Zkontrolujte, zda je zapnutá Wi-Fi a zda máte připojení k internetu. Klepněte na Nastavení > [vaše jméno] > iCloud > Fotky. Ujistěte se, že je zapnuto nahrávání do mého fotostreamu. Pokud tuto možnost nevidíte, zapněte Fotky na iCloudu, aby vaše fotky a videa zůstaly na iCloudu.

Jak převedu PDF z iPhone do iPadu?

Přejděte na svém iPhonu do aplikace Knihy > Najděte soubor PDF, který chcete přenést > Klepněte na ikonu se třemi tečkami > Zvolte AirDrop > Vyberte svůj iPad. Krok 3. Na vašem iPadu klepněte na Přijmout pro přijetí souboru. Z rozbalovací nabídky si můžete vybrat aplikaci, pomocí které chcete otevřít PDF.

Jaký je proces stahování?

Stahování je přenos souboru nebo dat z jednoho počítače do druhého po síti, obvykle z většího serveru do zařízení uživatele. Stahování může odkazovat na obecný přenos dat nebo na přenos konkrétního souboru. Lze jej také volat ke stažení, DL nebo D/L. Veškeré používání internetu vyžaduje stahování dat.

Kde najdu stažené soubory?

Stahování na Androidu najdete v Moje soubory nebo Správce souborů. Tyto aplikace najdete v zásuvce aplikací svého zařízení Android. V části Moje soubory nebo Správce souborů přejděte do složky Stažené soubory, kde najdete vše, co jste stáhli.

Proč nemohu otevřít soubor PDF na svém iPhone?

Pokud se pokoušíte otevřít soubor PDF na iPadu nebo iPhonu a zdá se prázdný, musíte nastavit Adobe Reader jako výchozí pro otevírání souborů PDF na vašem zařízení.

Jak stahovat a ukládat dokumenty na iPhone nebo iPad?

1 Navštivte adresu URL z prohlížeče Safari. 2 Stáhněte si soubor dokumentu, který chcete uložit, do iPhonu nebo iPadu. 3 Klepnutím na ikonu stahování na kartě Safari zobrazíte a otevřete souborstažený dokument

Jak stáhnout soubor PDF na iPhone?

1 Na iPhonu nebo iPadu přejděte do Safari a otevřete soubor, který se pokoušíte stáhnout. V tomto příkladu se pokoušíme stáhnout soubor PDF. 2 Klepněte na tlačítko Sdílet, čímž se zobrazí list Sdílet. 3 Vyberte Uložit do souborů. … 4 V tomto okamžiku můžete soubor před uložením přejmenovat a vybrat konkrétní umístění. …

Jak si stáhnu soubor z aplikace Dokumenty?

1 Spusťte Dokumenty 5 a otevřete prohlížeč aplikace (tlačítko v pravém dolním rohu). 2 Přihlaste se na jakoukoli webovou stránku, kterou potřebujete ke stažení souboru nebo dokumentu. 3 Vyhledejte soubor, který chcete stáhnout, a klepnutím na něj jej načtěte. 4 Aplikace Dokumenty vás automaticky vyzve k uložení tohoto souboru. …

Jak najít stažené soubory na iPhonu nebo iPadu?

Jak najít stažené soubory na iPhonu nebo iPadu Pokud jste si stáhli soubory do iPhonu nebo iPadu, přístup k nim může být ve srovnání s Macem nebo PC matoucí. Existuje speciální složka, kam se ukládají stažené soubory pro iOS a iPadOS, a můžete ji najít prostřednictvím aplikace Soubory. Nejprve na svém iPhonu nebo iPadu vyhledejte aplikaci Soubory.

Napsat komentář