Jaké je jiné slovo ke stažení?


Na této stránce můžete objevit 21 synonym, antonyma, idiomatické výrazy a související slova ke stažení, jako jsou: transfer, pdf, download, internet, download, downloads, unload, downloadable, download, upload a BBS systém (bbs).

Co znamená slovo stáhnout?

: pro přenos (dat, souborů atd.) z jednoho místa (například velkého počítače nebo cloudu) do jiného (například menšího počítače, smartphonu nebo úložného zařízení) stáhněte soubory do počítače a stahujte skladby z internetu. Další slova ze stažení Další příkladové věty Další informace o stahování.

Co je opak stahování?

Opak k přenosu dat z jednoho počítačového systému do druhého. nahrát. převod. složit. odeslat.

Co je podobné slovo kopie?

Některá běžná synonyma kopie jsou duplikát, faksimile, replika a reprodukce. Zatímco všechna tato slova znamenají „věc vytvořená tak, aby se co nejvíce podobala jiné“, kopírování se vztahuje zejména na jednu z mnoha věcí reprodukovaných mechanicky.

Jak stáhnu soubor?

Přejděte na webovou stránku, ze které chcete stáhnout soubor. Klepněte a podržte položku, kterou chcete stáhnout, a potom klepněte na odkaz Stáhnout nebo Stáhnout obrázek. Chcete-li zobrazit všechny soubory, které jste si stáhli do zařízení, otevřete aplikaci Stahování.

Je kopírování a vkládání stejné jako stahování?

Dalším způsobem, jak získat materiál z webových stránek, je vybrat text, zkopírovat jej a vložit do dokumentu textového editoru v počítači uživatele. Přísně vzato to není stahování, ale efekt je stejný. Uživatel získal materiál z webové stránky a zkopíroval jej do svého počítače.

Co znamená stahování jednoduchými slovy?

Stahování je přenos souboru nebo dat z jednoho počítače do druhého po síti, obvykle z avětší server na uživatelské zařízení. Stahování může odkazovat na obecný přenos dat nebo na přenos konkrétního souboru. Lze jej také volat ke stažení, DL nebo D/L.

Jaké jsou příklady stahování?

Stahování znamená, že váš počítač přijímá data z internetu. Příklady stahování zahrnují otevření webové stránky, příjem e-mailu, nákup hudebních souborů a sledování online videí.

Odkud se vzalo slovo stahování?

Zpočátku se „stahování“ a „nahrávání“ používalo v letectví, zejména americkou armádou. „Stáhnout“ znamenalo odstranit předměty, jako jsou zbraně, z letadla, zatímco „nahrát“ znamenalo nahrát předměty do letadla.

Co je podstatné jméno ke stažení?

stahování použité jako podstatné jméno: Přenos souboru do místního počítače, zejména probíhajícího. “Stahování trvalo déle, než jsem očekával.” Soubor, který byl nebo bude přenesen tímto způsobem. “Stáhl jsem to, ale nefungovalo by to na mém počítači.”

Co je nahrávání a stahování?

Rychlost stahování označuje, jak rychle přijímáte informace přes internet, zatímco rychlost odesílání označuje, jak rychle je odesíláte. Při procházení internetu nebo streamování videa potřebujete stáhnout data z webové stránky nebo serveru.

Jak se nazývá 7 kopií?

Tato zobrazuje úroveň na základě složitosti slova. skupina, série nebo sada sedmi identických kopií (obvykle jim předchází in). mající nebo sestávající ze sedmi stejných částí; sedmkrát.

Jaké je slovo pro původní kopii?

duplikovat. podstatné jméno. přesná kopie něčeho.

Jaké je sloveso pro kopírování?

sloveso. zkopírovaný; kopírování; kopie. Definice kopie (záznam 2 ze 2) tranzitivního slovesa. 1 : vytvoření kopie nebo duplikátu kopie dokumentu Zkopírujte a vložte odkaz do svého prohlížeče.

Jak zobrazím souborymísto stahování?

Vpravo nahoře klikněte na Další nastavení. V dolní části klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení. V části Soukromí klikněte na Nastavení obsahu. V části „Dokumenty PDF“ zaškrtněte políčko vedle položky „Otevřít soubory PDF ve výchozí aplikaci prohlížeče PDF“. (Pokud chcete, aby se soubory PDF po klepnutí otevíraly automaticky, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.)

Co je lepší nainstalovat nebo stáhnout?

„Instalace“ staženého souboru znamená poskytnutí pokynů, jak vzít stažené informace a použít je k výměně počítače. Bez instalace tam soubor jen sedí a nic se nezmění ani neaktualizuje.

Je lepší data stahovat nebo používat?

Takže, spotřebovává streamování více dat než stahování? Krátká odpověď je, že při srovnatelné kvalitě souboru a bez komprese využívají víceméně stejné množství dat. Pro jednorázové zobrazení komprimovaného souboru, nebo pokud vám vyhovuje nízké rozlišení, použijte streamování, abyste ušetřili šířku pásma (a čas).

Kde jsou moje stažené soubory?

Otevřete aplikaci Soubory a poté přejděte dolů na kartě Procházet do dolní části obrazovky. V části Úložná zařízení klepněte na Interní úložiště. Vyhledejte a klepněte na složku Stáhnout. Všimněte si, že se nyní zobrazuje Interní úložiště > Stahování v horní části, nikoli pouze karta zástupce pro složku Stahování.

Jak se stahují soubory?

Stejně jako většina operačních systémů je i Android dodáván se složkou „Downloads“, do které se ukládají všechny vaše stažené soubory. Toto bohužel obvykle nebude dostupné jako aplikace, ale jako složka ve správci souborů.

Je uložení obrázku stejné jako stahování?

Odpověď: Odpověď: Stahování se týká procesu přenosu dat. Uložit označuje, co se udělá po stažení dat. Stahování je termín obecně vyhrazený pro přenos dat zinternet do vašeho počítače (na rozdíl od nahrávání v opačném směru.)

Je export stejný jako stahování?

Stáhnout zdrojový soubor: Stáhne kopii souboru. Export: Zahrnuje další přípravu dokumentů obsahujících hypertextové odkazy nebo označení. Export může také zahrnovat další přípravu pro soubory PDF, pokud se jedná o vícestránkové soubory PDF.

Jaký je rozdíl mezi aktualizací a stahováním?

Když aktualizujete program, aplikujete nové opravy a změny na stávající soubor v počítači. Aktualizační soubor, který stahujete a instalujete, je poměrně malý, takže to netrvá dlouho. I když se vám jako koncovému uživateli může zdát program odlišný, obvykle je to docela malé.

Napsat komentář