Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τις υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εγκατάστασης των Windows;


Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων των υπηρεσιών ανάπτυξης των WindowsΑνοίξτε τη Διαχείριση διακομιστή.Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Προσθήκη ρόλων για να ανοίξετε τον Οδηγό προσθήκης ρόλων.Ελέγξτε τις προκαταρκτικές εργασίες στην οθόνη Πριν ξεκινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Επόμενο.Στην οθόνη Select Server Roles, επιλέξτε Windows Deployment Services και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Next.Διαβάστε την Εισαγωγή στις υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows και βεβαιωθείτε ότι έχετε όλες τις προϋποθέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.Περισσότερα στοιχεία

Πίνακας Περιεχομένων

Μπορώ να εγκαταστήσω τις υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows στα Windows 10;

Πώς ρυθμίζετε ένα WDS;

Πρώτα προσθέστε ένα λειτουργικό σύστημα προεκκίνησης. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης > Διαχειριστής διακομιστή > Υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows. Στο εργαλείο διαχείρισης WDS, μεταβείτε στον διακομιστή που ρυθμίζετε, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο Boot Images και κάντε κλικ στην Προσθήκη εικόνας εκκίνησης.

Πώς ελέγχετε εάν είναι εγκατεστημένο το WDS;

Μεταβείτε στη σελίδα υπηρεσιών (Windows Key + R > τύπου services. msc) Αναζήτηση για Windows Deployment Services Server. Ελέγξτε εάν η κατάσταση εκτελείται.

Πώς ρυθμίζετε ένα WDS;

Πρώτα προσθέστε ένα λειτουργικό σύστημα προεκκίνησης. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης > Διαχειριστής διακομιστή > Υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows. Στο εργαλείο διαχείρισης WDS, μεταβείτε στον διακομιστή που ρυθμίζετε, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο Boot Images και κάντε κλικ στην Προσθήκη εικόνας εκκίνησης.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για το WDS;

Απαιτήσεις WDS Ο διακομιστής WDS πρέπει να είναι μέλος ενός τομέα Active Directory ή ελεγκτής τομέα για έναν τομέα Active Directory. Όλες οι διαμορφώσεις τομέα Windows και Forest υποστηρίζουν το WDS. Εάν ο πάροχος είναι εγκατεστημένος σε απομακρυσμένο διακομιστή, εγκαταστήστε το WDS στον διακομιστή τοποθεσίας και στον απομακρυσμένο πάροχο.

Τι είναι οι Υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows και πώς λειτουργούν;

Οι υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows είναι ένας ρόλος διακομιστή που δίνειδιαχειριστές τη δυνατότητα ανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων Windows εξ αποστάσεως. Το WDS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγκαταστάσεις που βασίζονται σε δίκτυο για τη ρύθμιση νέων υπολογιστών, ώστε οι διαχειριστές να μην χρειάζεται να εγκαταστήσουν απευθείας κάθε λειτουργικό σύστημα (OS).

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ MDT και WDS;

Το WDS απλώς παραδίδει τις εικόνες. Με το MDT, μπορείτε να διαχειριστείτε τη διαδικασία δημιουργίας εικόνας καθώς και τη διαδικασία απεικόνισης. Λοιπόν, ναι, με το MDT μπορείτε να δημιουργήσετε μια ενιαία εικόνα και να την προωθήσετε σε οποιονδήποτε αριθμό διαφορετικών μοντέλων υλικού και να εισάγετε τα προγράμματα οδήγησης όπως απαιτείται τη στιγμή της εικόνας.

Είναι το SCCM το ίδιο με το MDT;

Με το MDT, μπορείτε να έχετε συνδεδεμένα κοινόχρηστα στοιχεία ανάπτυξης και να τα κάνετε διπλότυπα μεταξύ διαφορετικών διακομιστών. Ανάλογα με την υποδομή σας, το SCCM είναι ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος για να το κάνετε. Μπορεί να χρησιμοποιήσει MDT για απεικόνιση, αν θέλετε, αλλά το SCCM κάνει πολλά περισσότερα.

Το WDS πρέπει να είναι σε διακομιστή DHCP;

Εάν τα WDS και DHCP εκτελούνται σε διαφορετικούς διακομιστές αλλά στο ίδιο υποδίκτυο, οι εκπομπές δεν αποτελούν πρόβλημα: Εφόσον ο πελάτης που αναπτύσσει μια εικόνα από τον διακομιστή WDS και ο διακομιστής WDS βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο και σε διαφορετικούς διακομιστές, όλα λειτουργεί καλά χωρίς να έχουν διαμορφωθεί επιλογές DHCP.

Το SCCM απαιτεί WDS;

Από την έκδοση 1806 του SCCM, είναι δυνατή η εκκίνηση PXE χωρίς διακομιστή WDS. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη Multicast χωρίς WDS. Επομένως, εάν θέλετε να αναπτύξετε λειτουργικό σύστημα με SCCM και multicast, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν διακομιστή WDS.

Τι είναι το WDS;

Ένα ασύρματο σύστημα διανομής (WDS) είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την ασύρματη διασύνδεση σημείων πρόσβασης (AP) σε ένα δίκτυο. Το WDS επιτρέπει την επέκταση ενός ασύρματου δικτύου με χρήση πολλαπλών σημείων πρόσβασης χωρίς την ανάγκη ενσύρματου κορμού για τη σύνδεση τους.

Το WDS χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες IIS;

Ρύθμιση του διακομιστή WDS Ο διακομιστής θα χρειαστεί το WDS καιIIS που θα εγκατασταθεί. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω του εργαλείου διαχείρισης διακομιστή, είτε, αν θέλετε, της προσέγγισης PowerShell.

Τι είναι η ανάπτυξη διακομιστή;

Η ανάπτυξη στον διακομιστή βασικά σημαίνει αντιγραφή ενός αρχείου ή ενός συνόλου αρχείων σε άλλο μηχάνημα ή σε άλλο φάκελο, ανάλογα αν ο διακομιστής εκτελείται τοπικά ή σε άλλο μηχάνημα. Είναι τόσο απλό. Θα χρειαζόταν περισσότερο πλαίσιο για να σας δώσουμε μια καλύτερη απάντηση.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ MDT και WDS;

Το WDS απλώς παραδίδει τις εικόνες. Με το MDT, μπορείτε να διαχειριστείτε τη διαδικασία δημιουργίας εικόνας καθώς και τη διαδικασία απεικόνισης. Λοιπόν, ναι, με το MDT μπορείτε να δημιουργήσετε μια ενιαία εικόνα και να την προωθήσετε σε οποιονδήποτε αριθμό διαφορετικών μοντέλων υλικού και να εισάγετε τα προγράμματα οδήγησης όπως απαιτείται τη στιγμή της εικόνας.

Είναι δωρεάν το WDS;

Το WDS και το MDT είναι δωρεάν για χρήση, αλλά ποιες είναι οι απαιτήσεις αδειοδότησης;

Είναι το SCCM το ίδιο με το MDT;

Με το MDT, μπορείτε να έχετε συνδεδεμένα κοινόχρηστα στοιχεία ανάπτυξης και να τα κάνετε διπλότυπα μεταξύ διαφορετικών διακομιστών. Ανάλογα με την υποδομή σας, το SCCM είναι ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος για να το κάνετε. Μπορεί να χρησιμοποιήσει MDT για απεικόνιση, αν θέλετε, αλλά το SCCM κάνει πολλά περισσότερα.

Πώς ρυθμίζετε ένα WDS;

Πρώτα προσθέστε ένα λειτουργικό σύστημα προεκκίνησης. Στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης > Διαχειριστής διακομιστή > Υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows. Στο εργαλείο διαχείρισης WDS, μεταβείτε στον διακομιστή που ρυθμίζετε, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο Boot Images και κάντε κλικ στην Προσθήκη εικόνας εκκίνησης.

Είναι δωρεάν το WDS;

Το WDS και το MDT είναι δωρεάν για χρήση, αλλά ποιες είναι οι απαιτήσεις αδειοδότησης;

Ποια είναι μερικά πλεονεκτήματα από τη χρήση του WDS;

Πλεονεκτήματα του WDS Εξοικονομεί χρόνο από τον διαχειριστή του συστήματος κατά την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος. Μειώνει την πολυπλοκότητα και το κόστος. Μεταδίδει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας λειτουργία πολλαπλής εκπομπής που μειώνει τη συμφόρηση δικτύου. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια εικόνα αναφοράς τουέναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί τον οδηγό λήψης εικόνας.

Ποια από τις ακόλουθες επιλογές εγκατάστασης χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος των Windows μέσω δικτύου;

Για υπάρχοντες υπολογιστές που εκτελούν Windows 7, Windows 8 ή Windows 8.1, η προτεινόμενη διαδρομή για οργανισμούς που αναπτύσσουν τα Windows 10 αξιοποιεί το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows (Setup.exe) για να εκτελέσει μια επιτόπια αναβάθμιση, η οποία διατηρεί αυτόματα όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις , εφαρμογές και προγράμματα οδήγησης από την υπάρχουσα λειτουργική …

Τι εργαλεία ανάπτυξης υποστηρίζουν τα Windows 10;

Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν τις Υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows (WDS), το Εργαλείο διαχείρισης ενεργοποίησης όγκου (VAMT), το εργαλείο μετεγκατάστασης κατάστασης χρήστη (USMT), τη Διαχείριση εικόνας συστήματος των Windows (Windows SIM), το περιβάλλον προεγκατάστασης των Windows (Windows PE) και τα Windows Περιβάλλον ανάκτησης (Windows RE).

Πώς να εγκαταστήσω τις Υπηρεσίες Ανάπτυξης των Windows (WDS);

Ανοίξτε το powershell και εκτελέστε την εντολή ServerManagerCmd -install WDS. Κάντε κλικ στο Start, κάντε κλικ στο Administrative Tools, κάντε κλικ στο Windows Deployment Services. Στην κονσόλα WDS, αναπτύξτε το στοιχείο Διακομιστές, κάντε δεξί κλικ στον διακομιστή WDS και κάντε κλικ στο Ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή. Διαβάστε τις απαιτήσεις μία φορά πριν κάνετε κλικ στο επόμενο.

Πώς να ξεκινήσετε την Κονσόλα διαχείρισης υπηρεσιών ανάπτυξης των Windows;

Εδώ είναι ένας από τους τρόπους εκκίνησης του WDS. – Κάντε κλικ στο WDS – Κάτω από τους διακομιστές, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε “Windows Deployment Services Management Console” Για να διαμορφώσετε το WDS, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο.

Πώς μπορώ να προσθέσω τις υπηρεσίες ανάπτυξης των Windows στον Windows Server 2008 R2;

Στον Windows Server 2008 και τον Windows Server 2008 R2, θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Διαχειριστής διακομιστή. Ο Windows Server 2008 σας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο γραμμής εντολών που ονομάζεται servermanagercmd. Ο Windows Server 2008 R2 σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τα cmdlet PowerShell Διαχειριστή διακομιστή για να προσθέσετε τα WindowsΡόλος Υπηρεσιών Ανάπτυξης.

Τι είναι ο διακομιστής ανάπτυξης των Windows;

Αυτή η επιλογή παρέχει την πλήρη λειτουργικότητα των Windows Deployment Services, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαμορφώσετε και να εγκαταστήσετε απομακρυσμένα λειτουργικά συστήματα Windows. Σημειώστε ότι ο διακομιστής ανάπτυξης εξαρτάται από τα βασικά μέρη του διακομιστή μεταφοράς.

Σχολιάστε