Τι θα μπορούσε να προκαλέσει την αποτυχία της εγκατάστασης των Windows 10;


Ένας πιθανός λόγος για τον οποίο μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα λάθους “Η εγκατάσταση των Windows 10 απέτυχε” είναι εάν μια βασική εξάρτηση συστήματος, διαδικασία ή υπηρεσία είναι κατεστραμμένη και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μια νέα κατά τη διαδικασία αναβάθμισης. Οι παρακάτω είναι οι λόγοι για τους οποίους Παρουσιάζεται σφάλμα εγκατάστασης των Windows 10/11:Ένα πρόγραμμα που εκτελείται: Εάν υπάρχει πρόγραμμα ή υπηρεσία που εξακολουθεί να εκτελείται όταν προσπαθείτε να κάνετε την εγκατάσταση, μπορεί να εμφανιστεί αυτό το σφάλμα. …Διπλή αντιγραφή αρχείων: Κατά την εκτέλεση της εγκατάστασης των Windows, υπάρχει πιθανότητα ένα σφάλμα που εντοπίστηκε στο Windows Media Creator σας να μπορεί να το κάνει να αντιγράψει ορισμένα αρχεία δύο φορές. …Περισσότερα στοιχεία

Πίνακας Περιεχομένων

Γιατί η εγκατάσταση των Windows 10 συνεχίζει να αποτυγχάνει;

Αυτό το σφάλμα μπορεί να σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας δεν έχει εγκατεστημένες τις απαιτούμενες ενημερώσεις. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι σημαντικές ενημερώσεις είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας προτού προσπαθήσετε να κάνετε αναβάθμιση. Αυτό πιθανότατα υποδηλώνει ότι ο υπολογιστής σας δεν έχει αρκετό διαθέσιμο χώρο για την εγκατάσταση της αναβάθμισης.

Πώς μπορώ να διορθώσω τον βρόχο εγκατάστασης των Windows 10 ξανά και ξανά;

Αυτό το πρόβλημα βρόχου εγκατάστασης είναι κοινό σε ορισμένα συστήματα. Όταν το σύστημα πρόκειται να επανεκκινηθεί, πρέπει να αφαιρέσετε γρήγορα το μέσο εγκατάστασης USB προτού το σύστημα φτάσει στην οθόνη με το λογότυπο του κατασκευαστή. Στη συνέχεια, θα ολοκληρώσει την εγκατάσταση των Windows, όπως αναμένεται.

Γιατί η εγκατάσταση των Windows 10 συνεχίζει να αποτυγχάνει;

Αυτό το σφάλμα μπορεί να σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας δεν έχει εγκατεστημένες τις απαιτούμενες ενημερώσεις. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι σημαντικές ενημερώσεις είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας προτού προσπαθήσετε να κάνετε αναβάθμιση. Αυτό πιθανότατα υποδηλώνει ότι ο υπολογιστής σας δεν έχει αρκετό διαθέσιμο χώρο για την εγκατάσταση της αναβάθμισης.

Γιατί δεν θα εγκατασταθούν τα Windows 10 στον σκληρό μου δίσκο;

Σύμφωνα με τους χρήστες, μπορεί να προκύψουν προβλήματα εγκατάστασης με τα Windows 10 εάν η μονάδα SSD δεν είναι καθαρή. Προς τηνδιορθώστε αυτό το πρόβλημα, φροντίστε να αφαιρέσετε όλα τα διαμερίσματα και τα αρχεία από τον SSD και προσπαθήστε να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows 10. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το AHCI είναι ενεργοποιημένο.

Ποιες είναι οι αιτίες της αποτυχίας εκκίνησης;

Αιτίες αποτυχίας εκκίνησης δίσκου των Windows Εσφαλμένη σειρά εκκίνησης στο BIOS: Μια συσκευή που δεν έχει το λειτουργικό σύστημα κατατάσσεται πρώτη στη σειρά εκκίνησης. Κατεστραμμένο λειτουργικό σύστημα: Το λειτουργικό σύστημα είναι κατεστραμμένο και το BOIS δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. Κατεστραμμένος δίσκος συστήματος: Ο σκληρός δίσκος του συστήματος είναι κατεστραμμένος, δυσανάγνωστος ή μη αναγνωρίσιμος.

Τι να κάνετε εάν τα Windows απέτυχαν να ξεκινήσουν;

Μεταβείτε στην “Αντιμετώπιση προβλημάτων -> Σύνθετες επιλογές -> Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση.” Όταν κάνετε κλικ στο “Startup Repair”, τα Windows θα επανεκκινήσουν και θα σαρώσουν τον υπολογιστή σας για τυχόν αρχεία συστήματος που μπορεί να διορθώσει. (Μπορεί να απαιτείται έλεγχος ταυτότητας λογαριασμού Microsoft.) Εάν εντοπίσει πρόβλημα, θα το διορθώσει αυτόματα.

Τι προκαλεί τον βρόχο εκκίνησης των Windows 10;

Το πρόβλημα του βρόχου εκκίνησης των Windows είναι συχνά το αποτέλεσμα ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής, ενός κακού στοιχείου συστήματος ή υλικού, όπως ο σκληρός δίσκος, που προκαλεί την αυθόρμητη επανεκκίνηση ενός συστήματος των Windows στη μέση της διαδικασίας εκκίνησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα μηχάνημα που δεν μπορεί ποτέ να εκκινήσει εντελώς και έχει κολλήσει σε έναν βρόχο επανεκκίνησης.

Πόσες φορές γίνεται επαναφορά της εγκατάστασης των Windows 10;

Ναι, είναι φυσιολογικό. Γίνεται επανεκκίνηση αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Setup από το μέσο εγκατάστασης και, στη συνέχεια, μια δεύτερη επανεκκίνηση αφού ετοιμαστούν τα πράγματα.

Τι σημαίνει το boot looping;

Ένας βρόχος επανεκκίνησης (ή βρόχος εκκίνησης) προκύπτει όταν μια συσκευή Windows επανεκκινείται απροσδόκητα σε κάποιο σημείο κατά την κατά τα άλλα κανονική διαδικασία εκκίνησης.

Τι προκαλεί την αποτυχία του Windows Update;

Μια κοινή αιτία σφαλμάτων είναι ο ανεπαρκής χώρος στη μονάδα δίσκου. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την απελευθέρωση χώρου στη μονάδα δίσκου, ανατρέξτε στο θέμα Συμβουλές για την απελευθέρωση χώρου στον υπολογιστή σας. Τα βήματα σε αυτόν τον καθοδηγούμενο περίπατο-μέσω θα βοηθήσει με όλα τα σφάλματα του Windows Update και άλλα ζητήματα—δεν χρειάζεται να αναζητήσετε το συγκεκριμένο σφάλμα για να το λύσετε.

Η τελευταία ενημέρωση των Windows 10 προκαλεί προβλήματα;

Γιατί δεν θα εγκατασταθεί το Windows 10 USB μου;

Τα Windows 10 σας δεν θα εγκατασταθούν από USB λόγω κατεστραμμένου/κατεστραμμένου USB, χαμηλής μνήμης δίσκου στον υπολογιστή σας ή ασυμβατότητας υλικού. Εκτός εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι συμβατός με το λειτουργικό σύστημα, η καλύτερη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε διαφορετική μέθοδο για την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος (π.χ. διαφορετικό τύπο εξωτερικού δίσκου).

Γιατί ο υπολογιστής μου δεν εγκαθιστά λογισμικό;

Εκτέλεση προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων που ασχολείται με την εγκατάσταση λογισμικού στα Windows 10, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση & Ασφάλεια > Αντιμετώπιση προβλημάτων και κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων. Εδώ, εκτελέστε την Αντιμετώπιση προβλημάτων συμβατότητας προγράμματος και δείτε εάν διορθώνει τυχόν προβλήματα.

Γιατί η εγκατάσταση των Windows 10 συνεχίζει να αποτυγχάνει;

Αυτό το σφάλμα μπορεί να σημαίνει ότι ο υπολογιστής σας δεν έχει εγκατεστημένες τις απαιτούμενες ενημερώσεις. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι σημαντικές ενημερώσεις είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας προτού προσπαθήσετε να κάνετε αναβάθμιση. Αυτό πιθανότατα υποδηλώνει ότι ο υπολογιστής σας δεν έχει αρκετό διαθέσιμο χώρο για την εγκατάσταση της αναβάθμισης.

Τι μονάδα δίσκου χρειάζομαι για να εγκαταστήσω τα Windows 10;

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα Windows 10 κατεβάζοντας ένα αντίγραφο των αρχείων εγκατάστασης σε μια μονάδα flash USB. Η μονάδα flash USB που διαθέτετε θα πρέπει να είναι 8 GB ή μεγαλύτερη και, κατά προτίμηση, δεν θα πρέπει να έχει άλλα αρχεία. Για να εγκαταστήσετε τα Windows 10, ο υπολογιστής σας θα χρειαστεί τουλάχιστον μια CPU 1 GHz, 1 GB μνήμης RAM και 16 GB χώρο στον σκληρό δίσκο.

Μπορώ να επανεγκαταστήσω τα Windows 10 χωρίς δίσκο;

Εάν θέλετε να επανεγκαταστήσετε τα Windows 10 χωρίς μονάδα CD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μονάδα USB. Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε μια μονάδα ανάκτησης χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο εργαλείο. ΑλλάΕάν θέλετε να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας, θα πρέπει να επιλέξετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων συστήματος στην επιλογή μονάδας ανάκτησης. Και η μονάδα USB πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 16 GB.

Μπορεί η RAM να προκαλέσει την μη εκκίνηση του υπολογιστή;

Τα προβλήματα RAM μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου. Η δομή του αρχείου του σκληρού σας δίσκου μπορεί να εκφυλιστεί αργά και δεν θα μπορείτε πλέον να εκκινήσετε το μηχάνημά σας. Οι προσπάθειές σας να εγκαταστήσετε ένα νέο πρόγραμμα αποτυγχάνουν επανειλημμένα για άγνωστους λόγους.

Πώς μπορώ να κάνω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στα Windows 10;

Απάντηση: Πατήστε το πλήκτρο ”F11” ή ”F12” όταν κάνετε επανεκκίνηση του συστήματος. Επιλέξτε την επιλογή επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, το σύστημα θα εκκινήσει μόνο του με επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Πώς μπορώ να κάνω επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων με τα Windows 10;

Επαναφορά των Windows 10 Στα Windows 10, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και επιλέξτε το εικονίδιο με το γρανάζι κάτω αριστερά για να ανοίξετε το παράθυρο Ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις από τη λίστα εφαρμογών. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην Ενημέρωση & Ασφάλεια > Ανάκτηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έναρξη στην ενότητα Επαναφορά αυτού του υπολογιστή.

Γιατί η εγκατάσταση των Windows 10 συνεχίζει να αποτυγχάνει;

Αυτή η διπλοπροσωπία είναι πηγή αποτυχίας της εγκατάστασης των Windows 10. Καταστροφή του Boot Manager: Τυχόν σφάλματα ή ζητήματα που εντοπίστηκαν στον διαχειριστή εκκίνησης θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτό το σφάλμα των Windows. Σημειώστε ότι ο Διαχειριστής εκκίνησης παίζει άμεσο ρόλο στην εγκατάσταση των Windows, καθώς και στις ενημερώσεις.

Πώς να διορθώσετε το σφάλμα δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση των Windows 10;

Εάν έχετε λάβει ένα μήνυμα σφάλματος που λέει ότι τα Windows 10 δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την εγκατάσταση μετά την ενημέρωση του λειτουργικού σας συστήματος, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη επιδιόρθωση για να επιλύσετε το σφάλμα εγκατάστασης των Windows 10. Βήμα 1: Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας. Καθώς τα Windows προσπαθούν να φορτώσουν, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να το απενεργοποιήσετε αμέσως.

Πώς να διορθώσετε τα πιο συνηθισμένα Windows 10προβλήματα εγκατάστασης;

Πώς να διορθώσετε τα πιο συνηθισμένα προβλήματα εγκατάστασης των Windows 10 Εκτελέστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του Windows Update. Τα Windows 10 περιλαμβάνουν ένα εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορεί να εντοπίσει αυτόματα και να προσπαθήσει να διορθώσει… Χαμηλό χώρο στο δίσκο. Τα Windows 10 απαιτούν αρκετό ελεύθερο χώρο στο δίσκο στη μονάδα σκληρού ή στερεάς κατάστασης για εγκατάσταση. …

Γιατί δεν λειτουργεί η ενημέρωση των Windows 10;

Αυτό συμβαίνει συνήθως εάν οι ενημερώσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση των Windows 10 δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά. Ας εκτελέσουμε τα παρακάτω βήματα και ας ελέγξουμε αν λειτουργεί. Σας ζητώ να εκτελέσετε το Windows Update Troubleshooter και να ελέγξετε εάν επιλύει το πρόβλημα. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα. Πληκτρολογήστε “Troubleshooter” στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών.

Σχολιάστε