Jak pobierać dokumenty na iPhone’a i iPada?


Upewnij się, że jesteś zalogowany do tego samego Apple ID na iPhonie i iPadzie. Otwórz Dokumenty na urządzeniu z systemem iOS. Przeciągnij i upuść plik lub folder, który chcesz zsynchronizować na karcie Dokumenty w iCloud na iPadzie lub Dokumenty w iCloud na folderze na iPhonie.1) Na iPhonie lub iPadzie przejdź do Safari i otwórz plik, który próbujesz pobrać . W tym przykładzie próbujemy pobrać plik PDF.2) Stuknij przycisk udostępniania, co spowoduje wyświetlenie arkusza udostępniania.3) Wybierz Zapisz do plików. …4) W tym momencie możesz zmienić nazwę pliku i wybrać konkretną lokalizację przed jego zapisaniem. …

Jak synchronizować pliki między iPhonem a iPadem?

Upewnij się, że jesteś zalogowany do tego samego Apple ID na iPhonie i iPadzie. Otwórz Dokumenty na urządzeniu z systemem iOS. Przeciągnij i upuść plik lub folder, który chcesz zsynchronizować z zakładką Dokumenty w iCloud na iPadzie lub Dokumenty w iCloud w folderze na iPhonie.

Jak mogę pobrać dokumenty na mój iPhone?

Uruchom aplikację Safari i przejdź do strony internetowej zawierającej plik, który chcesz pobrać. 2. Stuknij plik, aby go pobrać, za pomocą łącza lub przycisku pobierania.

Jak mogę pobrać dokumenty na mój iPhone?

Uruchom aplikację Safari i przejdź do strony internetowej zawierającej plik, który chcesz pobrać. 2. Stuknij plik, aby go pobrać, za pomocą łącza lub przycisku pobierania.

Jak mogę pobrać dokument?

Przejdź do strony internetowej, z której chcesz pobrać plik. Dotknij i przytrzymaj to, co chcesz pobrać, a następnie stuknij łącze Pobierz lub Pobierz obraz. Aby zobaczyć wszystkie pliki pobrane na urządzenie, otwórz aplikację Pobrane.

Dlaczego nie mogę pobrać plików na mój telefon?

Sprawdź ograniczone dane w tle. Jeśli jest włączony, będziesz mieć problemy podczas pobierania, niezależnie od tego, czy jest to 4G, czy Wifi. Przejdź do Ustawienia —> Daneużycie —> Menedżer pobierania –> ograniczyć opcję danych w tle (wyłącz). Możesz wypróbować dowolny program do pobierania, taki jak Download Accelerator Plus (działa dla mnie).

Gdzie są pobierane pliki PDF na iPhone’a?

Gdzie są pobierane pliki PDF na iPhone’a? Pobrane pliki PDF są zwykle przechowywane w folderze Pobrane, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem aplikacji Pliki.

Dlaczego nie mogę otwierać dokumentów na moim iPhonie?

Aby rozwiązać ten problem, musisz najpierw sprawdzić, czy aplikacja Pliki ma wymagane uprawnienia do korzystania z danych komórkowych. Na ekranie Ustawienia dotknij Dane komórkowe, przewiń w dół, a następnie sprawdź, czy przełącznik obok Pliki jest ustawiony na Wł. Jeśli okaże się, że jest wyłączony, po prostu włącz go ponownie, a problem został już rozwiązany.

Jak otworzyć dokument na moim iPhonie?

Przeglądaj i otwieraj pliki i foldery Stuknij Przeglądaj na dole ekranu, a następnie stuknij element na ekranie Przeglądaj. Jeśli nie widzisz ekranu Przeglądaj, ponownie stuknij Przeglądaj. Aby wyświetlić ostatnio otwierane pliki, dotknij Ostatnie u dołu ekranu. Aby otworzyć plik, lokalizację lub folder, dotknij go.

Jak pobrać dokumenty z iCloud?

Jeśli zaktualizowałeś i używasz funkcji iCloud Drive do przechowywania plików, wybierz jego ikonę w oknie iCloud. Znajdź plik, który chcesz pobrać, i kliknij jego ikonę, aby go wybrać. Następnie kliknij ikonę pobierania u góry okna przeglądarki — ikona wygląda jak chmura ze strzałką skierowaną w dół.

Jak zsynchronizować zdjęcia z mojego iPhone’a z iPadem bez iCloud?

Krok 1: Odłącz iPhone’a i podłącz iPada do komputera za pomocą kabla USB > Uruchom iTunes. Krok 2: Kliknij przycisk Urządzenie i wybierz Zdjęcia na prawym panelu. Krok 3: Następnie zaznacz „Synchronizuj zdjęcia” i „Wszystkie zdjęcia i albumy”. Kliknij „Zastosuj”, aby przesłać zdjęcia do iPada.

Gdzie jest synchronizacja na moimiPhone?

Kliknij ikonę urządzenia w lewym górnym rogu okna iTunes. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz ikony. Na liście w obszarze Ustawienia po lewej stronie okna iTunes kliknij typ zawartości, którą chcesz zsynchronizować lub usunąć. Aby włączyć synchronizację dla typu zawartości, zaznacz pole wyboru obok opcji Synchronizuj.

Jak mogę pobrać dokumenty na mój iPhone?

Uruchom aplikację Safari i przejdź do strony internetowej zawierającej plik, który chcesz pobrać. 2. Stuknij plik, aby go pobrać, za pomocą łącza lub przycisku pobierania.

Jak zsynchronizować pliki z iCloud?

W systemie iOS przejdź do opcji Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i włącz iCloud Drive. Przejdź do aplikacji Zdjęcia, wybierz zdjęcie lub film, dotknij ikony Wyślij i wybierz Zapisz w plikach > Dysk iCloud > Zapisz, co spowoduje wysłanie obrazu do aplikacji Pliki.

Gdzie jest synchronizacja na moim iPhonie?

Kliknij ikonę urządzenia w lewym górnym rogu okna iTunes. Dowiedz się, co zrobić, jeśli nie widzisz ikony. Na liście w obszarze Ustawienia po lewej stronie okna iTunes kliknij typ zawartości, którą chcesz zsynchronizować lub usunąć. Aby włączyć synchronizację dla typu zawartości, zaznacz pole wyboru obok opcji Synchronizuj.

Dlaczego moje produkty Apple nie synchronizują się?

Upewnij się, że jesteś zalogowany do iCloud przy użyciu tego samego Apple ID na wszystkich swoich urządzeniach. Następnie sprawdź, czy masz włączone Kontakty, Kalendarze i Przypomnienia w ustawieniach iCloud. Sprawdź ustawienia daty i godziny na swoim urządzeniu, aby upewnić się, że są prawidłowe dla Twojej bieżącej lokalizacji.

Jak podłączyć iPada do telefonu?

Włącz Bluetooth w telefonie. W menu Bluetooth spraw, aby telefon był wykrywalny, dotykając górnej wiadomości. Na iPadzie włącz Bluetooth w Ustawieniach. Gdy telefon pojawi się na liście urządzeń, dotknij, aby połączyć.

Dlaczego moje zdjęcia nie są udostępniane między iPadem a iPhonem?

iPhone, iPad lub iPod touch Sprawdź, czy Wi-Fi jest włączone i czy masz połączenie z Internetem. Dotknij Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia. Upewnij się, że opcja Prześlij do mojego strumienia zdjęć jest włączona. Jeśli nie widzisz tej opcji, włącz Zdjęcia iCloud, aby zamiast tego zachować swoje zdjęcia i filmy w iCloud.

Jak przenieść plik PDF z iPhone’a na iPada?

Przejdź do aplikacji Książki na iPhonie > Znajdź plik PDF, który chcesz przenieść > Dotknij ikony z trzema kropkami > Wybierz AirDrop > Wybierz swojego iPada. Krok 3. Na iPadzie stuknij Akceptuj, aby otrzymać plik. Z menu rozwijanego możesz wybrać aplikację, za pomocą której chcesz otworzyć plik PDF.

Jaki jest proces pobierania?

Pobieranie to przesyłanie pliku lub danych z jednego komputera do drugiego przez sieć, zwykle z większego serwera do urządzenia użytkownika. Pobieranie może odnosić się do ogólnego przesyłania danych lub przesyłania określonego pliku. Można go również wywołać do pobrania, DL lub D/L. Korzystanie z Internetu wymaga pobrania danych.

Gdzie znajdę moje pliki do pobrania?

Pliki do pobrania na Androida można znaleźć w Moich plikach lub Menedżerze plików. Te aplikacje można znaleźć w szufladzie aplikacji na urządzeniu z Androidem. W Moich plikach lub Menedżerze plików przejdź do folderu Pobrane, aby znaleźć wszystko, co pobrałeś.

Dlaczego nie mogę otworzyć pliku PDF na moim iPhonie?

Jeśli próbujesz otworzyć plik PDF na iPadzie lub iPhonie i wygląda na pusty, musisz ustawić Adobe Reader jako domyślny do otwierania plików PDF na urządzeniu.

Jak pobierać i zapisywać dokumenty na iPhonie lub iPadzie?

1 Odwiedź adres URL w przeglądarce Safari. 2 Pobierz plik dokumentu, który chcesz zapisać na iPhonie lub iPadzie. 3 Stuknij ikonę pobierania na karcie Safari, aby wyświetlić i otworzyćpobrany dokument.

Jak pobrać plik PDF na iPhone’a?

1 Na iPhonie lub iPadzie przejdź do Safari i otwórz plik, który próbujesz pobrać. W tym przykładzie próbujemy pobrać plik PDF. 2 Stuknij w przycisk Udostępnij, co spowoduje wyświetlenie arkusza Udostępnij. 3 Wybierz Zapisz w plikach. … 4 W tym momencie możesz zmienić nazwę pliku i wybrać konkretną lokalizację przed jego zapisaniem. …

Jak pobrać plik z aplikacji dokumentów?

1 Uruchom Dokumenty 5 i otwórz przeglądarkę aplikacji (przycisk w prawym dolnym rogu). 2 Zaloguj się do dowolnej witryny, której potrzebujesz, aby pobrać plik lub dokument. 3 Znajdź plik, który chcesz pobrać i dotknij go, aby go załadować. 4 Aplikacja Dokumenty automatycznie wyświetli monit o zapisanie tego pliku. …

Jak znaleźć pobrane pliki na iPhonie lub iPadzie?

Jak znaleźć pobrane pliki na iPhonie lub iPadzie Jeśli pobrałeś pliki na iPhone’a lub iPada, dostęp do nich może być mylący w porównaniu z komputerem Mac lub PC. Istnieje specjalny folder, w którym pobierane są pliki iOS i iPadOS, i można go znaleźć za pomocą aplikacji Pliki. Najpierw znajdź aplikację Pliki na iPhonie lub iPadzie.

Dodaj komentarz