Vad finns i mappen C : Windows Installer?


Mappen C:\Windows\Installer innehåller Windows-installationscache, den används för att lagra viktiga filer för applikationer som installeras med Windows Installer-teknik och bör inte tas bort. Installationscachen används för att underhålla (ta bort / uppdatera) de applikationer och patchar som är installerade på datorn.

Vad är installationsmappen i Windows 10?

Windows Installer-mappen är en skyddad mapp med System & Dolda attribut, som finns under Windows-mappen. När du installerar ett program i Windows, kommer dess .msi-installationspaket att kopieras till mappen Installer. Installationskatalogen är en cacheplats för installationsdatafiler för olika applikationer installerade på datorn.

Var finns viktiga filer lagrade i Windows Installer?

När en produkt installeras med Windows Installer lagras viktiga filer i Windows Installer-cache (standard är C:\Windows\Installer). Dessa filer krävs för att avinstallera och uppdatera program. Saknade filer kan inte kopieras mellan maskiner eftersom de är unika.

Var finns Windows Installer-cachen?

Tack för att du skickade din fråga i Microsoft Community. Windows Installer-cache, som finns i mappen c:\windows\installer, används för att lagra viktiga filer för applikationer som installeras med Windows Installer-teknik och bör inte raderas.

Vad händer om jag raderar Windows Installer-mappen slumpmässigt?

Svaret är negativt eftersom Windows Installer-mappen innehåller viktiga filer för korrekt körning av systemet. Om du tar bort dessa filer kan du inte arbeta med din dator. Egentligen bör du aldrig radera innehållet i mappen C:\Windows\Installer slumpmässigt.

Lämna en kommentar